Vad är detta?"I tidigare religioner och livsåskådningar finns det många kosmiska fakta och sanningar, men de presenteras på ett sådant sätt att de flesta moderna människor inte kan förstå dem. Det måste därför skapas ett verk som togs direkt från naturen och som var begripligt för människor. Ett sådant verk måste skrivas av en person som inte hade studerat analys, men som kunde se livets problem och deras lösning i sitt eget medvetande, och som kunde förmedla livets problem och deras lösning på ett så logiskt sätt att andra kunde förstå det. Det har blivit min uppgift att utföra detta arbete - inte genom att skapa en religiös sekt, förening eller liknande - utan genom att skapa ett verk som nu och i framtiden kommer att vara tillgängligt för människor vars andliga mognad gör dem missnöjda både med en ensidig känslomässig och ensidig intelligensorienterad syn på universum och existensen av levande varelser."Översatt från Martinus' föredrag den 5 juli 1942