Cosmic Museum invigs med utställningen:

ETT FÖNSTER MOT EVIGHETEN
 
Långfredagen den 29 mars 2024 Kl.16

3bildEvighetensUtställning

 

 

Det är ett ovanligt museum som ser dagens ljus i Österlen 2024. 

Utställningen syftar åt att lyfta besökaren från den nuvarande livlösa materiella världsbilden, där man verkar tro att ödet styrs av slumpen och att livsupplevelsen kan förklaras som celler och molekyl, upp till den eviga livshorisonten, så som danska Martinus (1890-1981) spontant och oväntat upplevde det under påsken 1921. Utan förkunskap eller utbildning ritade Martinus de ”kosmiska symboler” för att förmedla sin pågående upplevelse. Samtidigt skrev han sina böcker som har varit tillgängliga på biblioteken sen 50-talet. Böcker och symboler, som aldrig fick inkapslas i sekt, religion eller organisation, men skulle vara fritt tillgängliga för alla att värdera själva. Det är kanske därför, att det har tagit så många år efter Martinus bortgång, att få ut hans verk i offentligheten. Private människor har tagit initiativ till över 60 utställningar på bibliotek och mässor i Danmark och Sverige, och nu till påsk öppnar det första kosmiska museum i Ystad.

För det är ingen liten hemlighet som avslöjas, men livsgåtans fullständiga lösning! Olika religioner har beskrivit, att det skulle komma en fortsättning och en förklaring, men hittills har världen inte kunnat enas. Medan den materiella del av livet har blivit vetenskap, har det dröjat med den andliga. De kosmiska symboler gör det enkelt att följa den andliga analys. Symbolerna är inte påhittade, men utgör ”kartor över livets andliga realiteter”, så som Martinus upplevde det. Martinus såg ingen ”död” materia någonstans. Vart han än såg, var materiens rörelser uttryck för ett osynligt ”jag” bakom. Det finns ”något” som använder materien, ger den sina olika egenskaper. I vår egen kropp har vi även ett ord för detta osynliga, men levande ”jaget”. Vi säger: ”Jag lyfter armen”, eller ”min kropp”. I och med skillnaden på denna skapade kropp, och den som använder den, följer direkt att ”vi”, vårt ”jag” inte är skapat, och då är  vi ju eviga, och det är denna evighet som utgör grunden i den andliga vetenskap. En vetenskaplig sanning är en sanning för alla som kan förstå dess analys. Det var inte alla som kunna följa Einsteins teori, men det blev inte mindre vetenskapligt för det. De kosmiska analys är väldigt enkla att förstå.

Martinus upplevde och beskriver i sina symboler hur alla är eviga levande varelser som föds in i en ny kropp när den gamla har blivit för sliten att använda. Han kände först inte till ordet ”reinkarnation”, men kallade det för återfödelse. Han hade alltså inte läst sig till detta. Han såg, att döden inte finns! Han såg ödets trådar från liv till liv som delar av ett evigt kretslopp mellan ljus och mörker. Han såg hur mineral, växter, djur och jordmänniska blott är olika steg i utvecklingen av medvetandet och hur jordmänniskan just nu befinner sig i övergången från djur till människa som Sfinxen i Egyptens öken är ett av många uttryck för. (Med sin djuriska kropp och mänskliga huvud.) Martinus såg hur ödets trådar leder från en handling, till exempel ett mord, till att man själva blir mördat, och att dessa erfarenheter av lidande gör oss empatiska på dom områden där vi har egna erfarenheter. Stegvis lämnar vi på så vis ”den dräpande principen”, alltså djurriket bakom oss. På symbolerna på utställningen i Glemmingebro nära Ystad, ser man hur reinkarnationen äger rum. Man ser hur vi bär med oss längtan och talanger från liv till liv. Och hur kan det vara annorlunda? Skulle en Mozart ha lärt sig allt han kunde på bara ett liv? 

Martinus påstår, att det inte fanns någon gräns för vad han såg. Det är ju upp till oss själva att kontrollera och stämma av med verkligheten och vår egen logik, men Martinus såg, att livets analys var den samma båda ”ner” och ”upp”. Alltså i ”mikro”, där kroppen är byggt av organ, byggt av celler-molekyl-atomer o.s.v. i det oändliga och i ”makro” där vi bor på en levande varelse (!) Klotet, som i sin tur bor i solsystemet-galaxen o.s.v. i det oändliga uppåt. Allt beror på så vis på perspektiv. Det ”fasta bordet” vi sitter framför, består ju av partiklar och tomrum sett nerifrån, alltså det samma vi ser ”uppe” på himmelen. Vad händer till ex neråt i kroppens ”tomrum” när vi tänker en tanke? Eller vad finns det för osynliga samband uppåt mellan klotet och sin yttre värld. (Problemet ”klimatet”) Och vad innebär ödets trådar för vilka kroppar vi föds in i? (Problemet ”sjukdom”) Vad innebär dagens enorme kostnader till försvar, när man kosmisk set inte kan döda sin fiende, men bara kroppar? (Problemet fiendskap och krig). 

Ja, konsekvenserna av den eviga världsbilden är oändliga och behovet för en förklaring har aldrig varit större. Ett annat stort problemområde som kan nämnas är sex, identitet och äktenskap. Vad är det egentligen som händer? Martinus påstår, att han ”såg” hur ”han” och ”hon” håller på smälta ihop till ett nytt kön; människa. Han såg alltså att den organiska utveckling vi har bevittnat bakåt i utvecklingen, även kommer fortsätta framåt och att den har ett mål; en kärleksmänniska och följande fred, i det inre som i den yttre värld. Redan i sitt huvudverk Livets Bog vol. 1 beskrev Martinus i 1932 hur peningsystemet är i konflikt med livet och kommer avlösas av ett ekonomisk system baserad på arbetstid, alltså lika tid för lika tid istället för dagens orättvisa system. Han beskriver där hur nationernas olika problem inte längre kan lösas nationellt, men kräver övernationella lagar. I det ljuset ser man alltså F.N. som ett sorts embryo, till den kommande världsfred och rättvisa. (Problem flyktningar, skatteparadis, droger, kriminalitet, krig, kärnvapen, censur, förorening, fattigdom och monopolisering av klotets gemensamma resourser.) Från det nya musum i Glemmingebro är det inte långt till Backåkra, museet Dag Hammarskjöld. Han gav sitt liv för världsfreden, och förstod att den slutgiltiga fred byggs på det fredliga medvetande. Politik kan inte skapa hållbar fred. Det krävs fredliga mäniskor. För att få fredliga människor, med förtroende för livet och varan, krävs att de förstår livets eviga lagar; ”Du skördar som du sår”. De kosmiska symboler avslöjar den vetenskapliga logik bakom orden: ”Du skall älska din nästa som dig själv.” 

Med dessa ord ser vi, Sören och Nahid i Glemmingebro, fram till eran besök. Vi gör detta på eget bevåg och för egna medel därför att framtiden vilar på fred och frihet - och enbart frihet.

Välkommen!

Vem var Martinus

Symbolerna

Link till pressomtal ÖsterlenMagasinet 14 mars 2024

Cosmic museum  Glemmingevägen 20, 27174 Glemmingebro